OWN5

   A little rule change in WRC championship. Before rally Monte-Carlo, we got quite a few complaints about password protected tournament. 
This is, RBR-LT license now is used in E-LARČ project, so we protected tournament with a password. But when the tournament is protected by a password, drivers cant get trophies in their RBR CZ profiles. And I didn't know, that those trophies are really important for the drivers.

   So with some consultation, the decision is made to create tournaments with enroll function and RBR-LT trophies. So Rally Sweden starts with enroll function http://rbr.onlineracing.cz/index.php…

 

- - -


   Šioks toks taisyklių pakitimas. Prieš Monte-Carlo ralį gavome nemažai užklausimų, kodėl turnyrai užrakinti slaptažodžiu.
Visų pirma RBR-LT licenzija perėjo E-LARČ projektui. Tad WRC turnyras buvo užrakintas slaptažodžiu. Bet kai turnyras užrakintas - vairuotojai nebegali gauti taurių RBR CZ tinklapio platformoje. Ir aš nežinojau, kad tos taurės yra tikrai labai svarbios vairuotojams.

   Tad po konsultacijų, buvo nuspręsta, kad WRC turnyrai bus su Enroll funkcija ir RBR-LT taurėmis. Taigi WRC Švedija startuoja jau su Enroll funkcija http://rbr.onlineracing.cz/index.php…